BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/17/07

środa, 7 lut 2007 14:41
z dnia 25 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/18/07

środa, 7 lut 2007 14:43
z dnia 25 stycznia 2007 r., zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Biała Piska

Uchwała Nr V/19/07

poniedziałek, 5 mar 2007 14:59
z dn. 22 lutego 2007 r Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie zawieszenia ruchu pociągów osobowych na trasie Pisz - Szczytno, Szczytno - Pisz

Uchwała Nr V/20/07

poniedziałek, 5 mar 2007 15:05
z dn. 22 lutego 2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007

Uchwała Nr V/21/07

poniedziałek, 5 mar 2007 15:11
z dn. 22 lutego 2007 r. zmieniajca Uchwałę Nr V/21/99 Rady Powiatu Pisz z dn. 18 lutego 1999 w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr V/22/07

poniedziałek, 5 mar 2007 15:15
z dn. 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących etet o różnym wymiarze godzin

Uchwała Nr V/23/07

poniedziałek, 5 mar 2007 15:19
z dn. 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek w 2007 roku, dla których organem prowadzącym jest powiat piski

Uchwała Nr V/24/07

poniedziałek, 5 mar 2007 15:24
z dn. 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ - Szpitalu Powiatowym w Piszu

Uchwała Nr VI/25/07

piątek, 13 kwi 2007 12:16
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu

Uchwała Nr VI/26/07

piątek, 13 kwi 2007 12:25
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy na rok 2007 Powiatu Pisz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego"

Uchwała Nr VI/27/07

piątek, 13 kwi 2007 12:32
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Uchwała Nr VI/28/07

piątek, 13 kwi 2007 12:35
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Biała Piska (dotyczy działki nr 273/14)

Uchwała Nr VI/29/07

piątek, 13 kwi 2007 12:38
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Biała Piska (dotyczy działki nr 273/16)

Uchwała Nr VI/30/07

piątek, 13 kwi 2007 12:41
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonania czynności związanych z przyjęciem i przekazaniem oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.

Uchwała Nr VI/31/07

piątek, 13 kwi 2007 12:44
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Uchwała Nr VI/32/07

piątek, 13 kwi 2007 12:52
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym

Uchwała Nr VI/33/07

piątek, 13 kwi 2007 12:56
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osón Niepełnosprawnych

Uchwała Nr VI/34/07

piątek, 13 kwi 2007 13:00
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe

Uchwała Nr VI/35/07

piątek, 13 kwi 2007 13:02
z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do Stowarzyszenia "Szesnastka"

Uchwała Nr VI/36/07

piątek, 13 kwi 2007 13:06
z dn. 29 marca 2007 r. Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nie ujęcia w planach inwestycyjnych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2009 przebudowy drogi wojewódzkiej nr 667 Biała Piska - Nowa Wieś Ełcka

Uchwała Nr VII/37/07

piątek, 8 cze 2007 11:22
z dn. 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ -Szpitala Powiatowego w Piszu za 2006 r.

Uchwała Nr VII/38/07

piątek, 8 cze 2007 11:31
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budzęcie powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr VII/39/07

piątek, 8 cze 2007 11:35
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa

Uchwała Nr VII/40/07

piątek, 8 cze 2007 11:43
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Piskiego na lata 2007-2013"

Uchwała Nr VII/41/07

piątek, 8 cze 2007 12:08
z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/23/07 Rady Powiatu Pisz z dn. 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek w 2007 r., dla których organem prowadzącym jest powiat piski

Uchwała Nr VII/42/07

piątek, 8 cze 2007 12:16
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Rucianem Nidzie

Uchwała Nr VII/43/07

piątek, 8 cze 2007 12:22
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Technikum Nr 2 w Rucianem Nidzie

Uchwała Nr VII/44/07

piątek, 8 cze 2007 12:26
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Rucianem Nidzie

Uchwała Nr VII/45/07

piątek, 8 cze 2007 12:32
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie Liceum ogólnokształcącego, Liceum profilowanego, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem Nidzie

Uchwała Nr VII/46/07

piątek, 8 cze 2007 13:20
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia w zespół Liceum ogólnokształcącego, Liceum profilowanego, Technikum Nr 2 w Rucianem Nidzie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rucianem Nidzie, Szkoły Policealnej Nr 2 w Rucianem Nidzie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem Nidzie

Uchwała Nr VII/47/07

piątek, 8 cze 2007 13:26
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przekazania prowadzenia Ministrowi Środowiska Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie

Uchwała Nr VII/48/07

piątek, 8 cze 2007 13:29
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie darowizny mienia powiatu

Uchwała Nr VII/49/07

piątek, 8 cze 2007 13:31
z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Biała Piska

Uchwała Nr VII/50/07

piątek, 8 cze 2007 13:36
z dnia 25 czerwca 2007 r. Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie konieczności przyspieszenia prac dotyczących opracowań planów ochrony obszarów chronionych na terenie powiatu piskiego

Uchwała Nr VII/51/07

piątek, 8 cze 2007 13:40
z dnia 31 maja 2007 r. Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

Uchwała Nr VII/52/07

piątek, 8 cze 2007 13:44
z dnia 31 maja 2007 r. Stanowisko w sprawie wydarzeń w Fabryce "Sklejka" Pisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Piszu

Uchwała Nr VIII/53/07

czwartek, 9 sie 2007 08:26
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr VIII/54/07

czwartek, 9 sie 2007 09:20
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Uchwała Nr VIII/55/07

czwartek, 9 sie 2007 09:27
z dnia 25 czerwca 2007 r. wzmieniająca Uchwałę Nr VI/33/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr VIII/56/07

czwartek, 9 sie 2007 09:31
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1518N Karwica-Krzyże"

Uchwała Nr IX/57/07

czwartek, 9 sie 2007 09:50
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr X/58/07

wtorek, 9 paź 2007 07:46
z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007

Uchwała Nr X/59/07

wtorek, 9 paź 2007 08:15
z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Ruciane – Nida nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego.

Uchwała Nr X/60/07

wtorek, 9 paź 2007 08:19
z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny mienia powiatu.

Uchwała Nr X/61/07

wtorek, 9 paź 2007 08:26
z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/47/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przekazania prowadzenia Ministrowi Środowiska Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie.

Uchwała Nr X/62/07

wtorek, 9 paź 2007 08:42
z dnia 30 sierpnia 2007 r. Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie projektowanego przejścia granicznego Perły – Kryłowo

Uchwała Nr XI/63/07

wtorek, 9 paź 2007 08:44
z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XI/64/07

wtorek, 9 paź 2007 08:51
z 27 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XI/65/07

wtorek, 9 paź 2007 08:57
z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XI/66/07

wtorek, 9 paź 2007 08:59
z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Piskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe”.

Uchwała Nr XI/67/07

wtorek, 9 paź 2007 09:01
z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy samorządami powiatowymi podregionu ełckiego

Uchwała Nr XI/68/07

wtorek, 9 paź 2007 09:06
z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom.