BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXVII/162/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 10:20
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań związanych z przekazaniem prowadzenia Zespołu Szkól Drzewnych i Lęsnych w Rucianym Nidzie - Ministrowi Środowiska

Uchwała nr XXVII/163/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 10:23
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Olsztyńskiego działającej na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr XXVIII/164/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 10:26
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 - ulic Pionierów Długiej w Piszu"

Uchwała nr XXVIII/165/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 10:31
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXVIII/166/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:03
w sprawie zmian w "Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2004-2015"

Uchwała nr XXVIII/167/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:06
w sprawie utworzenia szkoły policealnej w ZSZ w Piszu

Uchwała nr XXVIII/168/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:09
w sprawie utworzenia szkoły policealnej w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:10
w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr XXVIII/170/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:13
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr XXVIII/171/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:14
w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Piszu

Uchwała nr XXVIII/172/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:16
w sprawie połączenia CKU w Piszu z ODiDZ w Piszu

Uchwała nr XXVIII/173/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:18
w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy ZSO w Piszu

Uchwała nr XXVIII/174/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:21
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego okręgu olsztyńskiego działającej na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr XXIX/175/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:25
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu

Uchwała nr XXIX/176/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:28
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXIX/177/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:31
w sprawie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkól Nr 1 w Białej Piskiej oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXIX/178/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:34
w sprawie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXIX/179/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:37
w sprawie rachunku dochodów własnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXIX/180/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:41
w sprawie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXIX/181/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:44
w sprawie rachunku dochodów własnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXIX/182/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:48
w sprawie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXIX/183/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:52
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2005r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXIX/184/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:54
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Uchwała nr XXIX/185/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 12:58
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała nr XXIX/186/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:00
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie

Uchwała nr XXIX/187/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:03
w sprawie założenia Szkolnego Młodzieżowego w Drozdowie

Uchwała nr XXIX/188/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:05
w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr XXIX/189/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:08
w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006"

Uchwała nr XXIX/190/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:09
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji SP ZOZ im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

Uchwała nr XXX/191/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:49
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Uchwała nr XXX/192/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:52
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXX/193/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:54
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2004r.

Uchwała nr XXX/194/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:57
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizowanego przez gminę Pisz zadania pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Pisz"

Uchwała nr XXX/195/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 13:59
zmianiącej uchwałę Nr XVII/101/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracownikó Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr XXXI/196/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:34
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy na rok 2005 Powiatu Pisz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego"

Uchwała nr XXXI/197/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:37
zmieniająca uchwałę Nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych Powiatu Piskiego

Uchwała nr XXXI/198/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:39
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski

Uchwała nr XXXI/199/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:41
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego stawek podatku akcyzowego

Uchwała nr XXXII/200/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:42
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXXII/201/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:44
w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie dofinansowania inwestycji pn. "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu"

Uchwała nr XXXII/203/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:46
opinia dotycząca programu restrukturyzacji SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXII/204/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:48
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XXXII/205/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:49
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu piskiego

Uchwała nr XXXII/206/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:52
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Uchwała nr XXXII/207/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 12:53
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/145/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr XXXII/208/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 13:02
zmieniająca uchwałę Nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych Powiatu Piskiego

Uchwała nr XXXII/209/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 13:05
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXXIII/210/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 13:06
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Biała Piska

Uchwała nr XXXIII/211/05 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 16 mar 2006 13:08
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie obrębów: Bełcząc i Szkody gmina Biała Piska oraz miasta Biała Piska

Uchwała nr XXXIII/212/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:11
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXXIII/214/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Orzysz w sprawie wspólnej realizacji remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Orzysz w latach 2005-2006

Uchwała nr XXXIII/213/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:14
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Piskiego

Uchwała nr XXXIII/215/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:19
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/05 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 marca 2005r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2005r. ze środków PFRON

Uchwała nr XXXIII/216/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:22
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Uchwała nr XXXIII/217/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:23
w sprawie wyrażenia popracia dla inicjatywy reaktywacji pasażerskiej linii kolejowej Biała Piska - Pisz

Uchwała nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:25
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXXIV/219/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:26
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długą w Piszu oraz budowy przejazdu kolejowego kat. "D" (tymczasowego) na ul. Mazurskiej w Piszu

Uchwała nr XXXIV/220/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:28
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia banku do obsługi budżetu powiatu

Uchwała nr XXXIV/221/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 08:58
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich"

Uchwała nr XXXIV/222/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 09:01
w sprawie przyjęcia regualminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademickich 2005/2006 w ramachrealizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"

Uchwała nr XXXV/223/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 14:56
w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu

Uchwała nr XXXV/224/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 14:57
w sprawie wyboru Starosty Powiatu

Uchwała nr XXXV/225/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 14:59
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Uchwała nr XXXV/226/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 15:01
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr XXXVI/227/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 15:02
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego kandydata z tej samej listy

Uchwała nr XXXVI/228/05 Rady Powiatu Pisz

piątek, 17 mar 2006 15:04
zmieniająca uchwałę nr XXIX/189/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006"

Uchwała nr XXXVII/229/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:31
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXVII/230/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:34
w sprawie przyjęcie rezygnacji radnego Marka Konopki z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXXVII/231/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:36
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/215/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2005r. ze środków PFRON

Uchwała nr XXXVII/232/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:46
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

Uchwała nr XXXVII/233/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:49
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na rok 2005

Uchwała nr XXXVII/234/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:53
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębu miasta Biała Piska

Uchwała nr XXXVII/235/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:55
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia Planu ochrony Natura 2000 "Ostoja Piska"

Uchwała nr XXXVII/236/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 07:57
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiaty

Uchwała nr XXXVII/237/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:04
w sprawie powołania radnego na członka komisji problemowych Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXXVIII/238/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:06
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała nr XXXVIII/239/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:07
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych ba terenie obrębu Biała Piska

Uchwała nr XXXVIII/240/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:10
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy pomiędzy powiatem piskim, a organizacjami oraz podmiotami działającymi na rzecz pożytku publicznego

Uchwała nr XXXVIII/241/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:14
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Wterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXXVIII/242/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:16
w sprawie wybory Wicestarosty Powiatu

Uchwała nr XXXVIII/243/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:18
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXXVIII/244/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:25
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXXIX/245/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:36
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/189/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006"

Uchwała nr XXXIX/246/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:38
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXXIX/247/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:40
zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali ich dzierżawcom

Uchwała nr XL/248/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:44
w sprawie budżetu powiatu na 2006r.

Uchwała nr XL/249/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:42
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

Uchwała nr XL/250/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 08:46
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Uchwała nr XL/251/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:07
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/179/05 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XL/252/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:11
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/180/05 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w ZSDiL w Rucianem Nidzie oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XL/253/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:13
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr XL/254/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:14
w sprawie zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu powiatu

Uchwała nr XL/255/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:15
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XL/256/05 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dla części nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego