BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XV/73/04 Rady Powiatu Pisz

środa, 24 mar 2004 14:32
w sprawie budżetu powiatu na rok 2004

Uchwała nr XV/74/04 Rady Powiatu Pisz

środa, 24 mar 2004 14:38
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórych składników mienia powiatu w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr XV/75/04 Rady Powiatu Pisz

środa, 24 mar 2004 14:44
w sprawie zmian Statutu Powiatu Piskiego

Uchwała nr XV/76/04 Rady Powiatu Pisz

środa, 24 mar 2004 14:47
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia termodernizacyjnego

Uchwała nr XVI/77/04 Rady Powiatu PIsz

czwartek, 25 mar 2004 07:47
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębów Oblewo i Zabielne gmina Biała Piska

Uchwała nr XVI/78/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 25 mar 2004 07:50
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2004

Uchwała nr XVI/79/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 25 mar 2004 08:26
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XVI/80/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 25 mar 2004 08:42
w sprawie wprowadzenia opłaty za przeprawę promową przez jezioro Bełdany w miejscowości Wierzba, w ciągu drogi powiatowej Nr 40217 Wejsuny - Wierzba - Mikołajki, ustalenia wysokości tej opłaty, sposobu jej ogłaszania i pobierania

Uchwała nr XVI/82/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 25 mar 2004 12:11
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2004 - 2015"

Uchwała nr XVI/84/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 25 mar 2004 12:27
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych

Uchwała nr XVI/85/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 26 mar 2004 09:09
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych

Uchwała nr XVI/86/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 26 mar 2004 09:21
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XVI/87/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 26 mar 2004 09:27
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XVI/93/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 26 mar 2004 10:02
w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr XVI/94/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 26 mar 2004 10:06
w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piski

Uchwała nr XVI/95/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 26 mar 2004 10:10
w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady

Uchwała nr XVII/96/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 08:36
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu

Uchwała nr XVII/97/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 08:41
w sprawie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2010

Uchwała nr XVII/98/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 08:53
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy na rok 2004 Powiatu Pisz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego"

Uchwała nr XVII/99/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 09:16
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr XVII/100/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 09:28
w sprawie zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XVII/101/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 09:31
zmieniająca uchwałę Nr IX/34/99 z dnia 20 maja 1999r. w sprawie wysokości wynagradzania dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr XVII/102/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 09:35
zmieniającą uchwałę Rady Powiatu nr XXV/106/2000 z dnia 26 październiaka 2000r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr XVII/103/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 30 lip 2004 09:43
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 29 paź 2004 13:10
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2003 r.

Uchwała nr XVIII/105/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 29 paź 2004 13:16
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XVIII/106/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 29 paź 2004 13:20
w sprawie zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XVIII/107/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 29 paź 2004 13:38
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych powiatu piskiego

Uchwała nr XVIII/108/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 29 paź 2004 13:43
w sprawie "Kierunków rozwoju edukacji w powiecie piskim w latach 2004-2007"

Uchwała nr XVIII/109/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 29 paź 2004 13:47
w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr XVIII/110/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 12:56
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych w szkołę ponadgimnazjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr XVIII/111/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 13:07
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała nr XVIII/112/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 13:10
w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkołę ponadgimnazjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr XVIII/113/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 13:28
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych w szkołę ponadgimnazjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 13:35
w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach

Uchwała nr XVIII/115/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 13:45
w sprawie Powiatowego Planu Ochrony Środowiska

Uchwała nr XIX/116/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 13:49
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Uchwała nr XIX/117/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:03
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/125/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie środków specjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr XIX/118/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:11
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Ruciane Nida

Uchwała nr XIX/119/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:14
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XX/120/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:19
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XX/121/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:20
w sprawwie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Orzysz.

Uchwała nr XX/122/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:27
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich dzierżawcom

Uchwała nr XX/123/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 13 sty 2005 14:54
w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/2003 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2003r. dotyczącej ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu

Uchwała nr XX/124/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:39
w sprawie pozbawienie kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr XX/125/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:42
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze stowarzyszenia "Zielona Energia na Mazurach"

Uchwała nr XX/126/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:44
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"

Uchwała nr XXI/127/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:47
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XXI/128/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:49
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r.

Uchwała nr XXI/129/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:55
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia w zakresie udzielenia stypendium uczniom...

Uchwała nr XXI/130/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 10:59
w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom...

Uchwała nr XXI/131/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 11:03
w sprawie zmian w "Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2004-2015"

Uchwała nr XXII/132/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 11:06
w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia samodzielnego ośrodka Telewizji Publicznej w Olsztynie i uruchomienia nadajnika TVP 3 w Miłkach k/Giżycka

Uchwała nr XXII/133/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 11:08
w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolenego

Uchwała nr XXIII/134/04 Rady Powiatu Pisz

czwartek, 19 maj 2005 11:15
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XXIII/135/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 09:40
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r.

Uchwała nr XXIII/136/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 09:42
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 09:46
zmieniająca uchwałę Nr XVII/103/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXIII/140/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 09:56
zmieniająca uchwałę Nr XX/123/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2003 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2003r. dotyczącej ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu

Uchwała nr XXIV/141/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:02
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXIV/142/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:05
w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Uchwała nr XXIV/143/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:13
w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

Uchwała nr XXIV/144/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:24
stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Uchwała nr XXIV/145/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:34
w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanym ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr XXV/146/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:39
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XXV/147/04 Rady Powiatu Pisz

piątek, 20 maj 2005 10:41
w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr XXV/148/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 08:38
w sprawie zawarcia porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Uchwała nr XXV/149/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 08:42
w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

Uchwała nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 08:44
zmieniająca uchwałe nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXV/151/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 08:47
w sprawie wyboru wicestarosty

Uchwała nr XXVI/152/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:31
w sprawie budżetu powiatu na 2005r.

Uchwała nr XXVI/153/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:32
w sprawie wyboru wicestarosty

Uchwała nr XXVI/154/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:38
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr XXVI/155/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:40
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Uchwała nr XXVI/156/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:42
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXVI/157/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:48
zmieniająca uchwałę Nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXVI/158/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:51
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Nowickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXVI/159/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:53
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Nowickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXVI/160/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:56
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXVI/161/04 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 17 sty 2006 09:58
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu Pisz