BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr IV/16/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 08:54
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 - 2005

Uchwała nr IV/17/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:01
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr IV/18/03 Rady Powiatu w Piszu

środa, 29 paź 2003 09:40
w sprawie wysokości diet przysługujących radnym powiatu i sposobu ich wypłacania oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała nr IV/19/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:09
w sprawie uzupełnienia składu członków Zarządu Powiatu

Uchwała nr IV/20/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:13
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała nr IV/21/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:23
w sprawie wyboru przewodniczących komisji

Uchwała nr IV/22/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:31
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej

Uchwała nr IV/23/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:36
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących komisji problemowych

Uchwała nr IV/24/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 09:50
w sprawie odwołania sekretarza powiatu

Uchwała nr IV/25/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 12:09
w sprawie powołania sekretarza powiatu

Uchwała nr IV/26/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 12:38
w sprawie zmieniaącej uchwałę Nr V/21/99 Rady Powiatu z dnia 18.IV.1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr V/27/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 12:52
w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała nr V/28/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 13:00
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym powiatu i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała nr V/29/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 13:18
zmieniająca uchwałę w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych jednostek organizacyjnych

Uchwała nr V/30/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 13:13
zmieniająca uchwałę w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia zasad. dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych jedn. organ.

Uchwała nr V/31/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 13:33
zmieniająca uchwałę nr IX/34/99 z dnia 20 maja 1999r. w/s wysokości wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr V/32/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 13:42
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Uchwała nr VI/33/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 13:49
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu

Uchwała nr VI/34/2003 Rady Powiatu Pisz

piątek, 22 sie 2003 13:58
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała nr VI/35/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 14:05
w sprawie zmian w statucie SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr VI/36/2003 Rady Powiatu Pisz

piątek, 22 sie 2003 14:15
w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu

Uchwała nr VI/37/2003 Rady Powiatu Pisz

piątek, 22 sie 2003 14:21
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 14:25
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr VII/39/2003 Rady Powiatu Pisz

piątek, 22 sie 2003 14:33
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2002r.

Uchwała nr VII/40/2003 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 14:38
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie

Uchwała nr VII/41/2003 Rady Powiatu w Piszu

poniedziałek, 25 sie 2003 11:41
w/s ustalenia tyg. obow. wymiaru godz. zajęć naucz. liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie prog. szkoły zawodowej w sys. zaocznym oraz tech.po szkole zawod. ...

Uchwała nr VII/42/2003 Rady Powiatu w Piszu

poniedziałek, 25 sie 2003 11:47
w/s szczegółowych zasad rozliczania tyg. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć naucz. dla, których ustalony plan zajęć jest różny w poszcz. okresach roku szkolnego

Uchwała nr VII/43/2002 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 11:51
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym

Uchwała nr VII/44/2003 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 11:58
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Szkody gmina Biała Piska

Uchwała nr VIII/45/2003 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 12:17
w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem na lata 2002 - 2005

Uchwała nr VIII/46/2003 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 12:23
w sprawie okreśelnia zadań powiatu realizowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr VIII/47/2003 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 12:32
w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała nr VIII/48/2003 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 12:34
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz

Uchwała nr VIII/49/2003 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 25 sie 2003 12:37
w sprawie statutu Powiatu Piskiego

Uchwała nr IX/50/03 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 20 paź 2003 12:21
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała nr IX/51/03 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 20 paź 2003 12:26
w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomośi gruntowych położonych na terenie gmin Ruciane Nida i Orzysz z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na tych nieruchomościach budynków i innych urządzeń.

Uchwała nr IX/52/03 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 20 paź 2003 12:34
stanowisko Rady Powiatu w sprawie wniosku o nie wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Uchwała nr IX/53/03 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 20 paź 2003 12:41
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu

Uchwała nr X/54/03 Rady Powiatu Pisz.

poniedziałek, 20 paź 2003 12:56
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała nr X/55/03 Rady Powiatu Pisz.

poniedziałek, 20 paź 2003 13:02
w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr X/56/03 Rady Powiatu Pisz

poniedziałek, 20 paź 2003 13:05
zmieniającej uchwałę nr IV/16/99 w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XII/57/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:07
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz oraz wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku położonego na terenie miasta Pisz

Uchwała nr XII/58/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:17
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie obrębu Łupki gmina Pisz

Uchwała nr XII/59/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:27
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała nr XII/60/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:31
zmieniająca uchwałę nr VIII/46/03 Rady Powiatu Pisz w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2003r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XII/61/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:38
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

Uchwała nr XIII/63/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:48
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała nr XIII/64/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 08:51
zmieniająca uchwałę nr XII/60/03 Rady Powiatu Pisz w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2003r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XIV/66/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:23
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała nr XIV/67/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:29
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XIV/68/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:33
w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Piskiego

Uchwała nr XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:39
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Ruciane Nida

Uchwała nr XIV/70/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:43
w sprawie poparcia działań Powiatu Węgorzewskiego w celu uruchomienia przejścia granicznego Perły - Kryłowo

Uchwała nr XIV/71/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:47
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego w Olsztynie

Uchwała nr XIV/72/03 Rady Powiatu Pisz

środa, 14 sty 2004 09:52
w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu Pisz