BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr I/1/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 08:52
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

Uchwała nr I/2/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:01
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

Uchwała nr I/3/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:06
w sprawie wyboru Starosty Powiatu

Uchwała nr I/4/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:09
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu

Uchwała nr I/5/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:12
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Uchwała nr II/6/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:15
w sprawie zmian w statucie powiatu

Uchwała nr II/7/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:22
w sprawie powołania komisji rewizyjnej i przewodniczącego

Uchwała nr II/8/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 09:25
w sprawie powołania stałych komisji i ich przewodniczących

Uchwała nr II/9/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 13:09
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu

Uchwała nr II/10/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 13:13
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębu Ukta gmina Ruciane Nida

Uchwała nr III/11/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 13:20
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok

Uchwała nr III/12/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 13:28
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok

Uchwała nr III/13/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 13:33
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr III/14/2002 Rady Powiatu w Piszu

czwartek, 21 sie 2003 13:40
zmien. uchwałę w /s zasad wynagr. naucz., ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz. dodatków motyw, funkc.i za warunki pracy

Uchwała nr III/15/2002 Rady Powiatu w Piszu

piątek, 22 sie 2003 08:50
zmieniająca uchwałę nr II/8/2002 Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2002 roku