BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 48/1/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.01.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 12:38
w sprawie formy przetargu, zatwierdzenia ceny oraz obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 49/1/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.01.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 12:44
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

Uchwała nr 50/6/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 12:47
w sprawie przyjęcia formy przetargu

Uchwała nr 51/6/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:02
w sprawie przyjęcia projektu powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2004 - 2010.

Uchwała nr 52/6/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:08
w sprawie zmiany uchwały nr 10/1/2003 w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 53/7/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:12
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu piskiego na 2004r.

Uchwała nr 54/7/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:16
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 55/9/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:19
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 56/9/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:30
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, ustalenia bonifikat, rozłożenia na raty i wysokości oprocentowania

Uchwała nr 57/9/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.02.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:37
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości zabudowanych stanowiących własność powiatu piskiego i ustalenia bonifikaty

Uchwała nr 58/10/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03.03.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:40
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003r.

Uchwała nr 59/11/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.03.2004r.

wtorek, 6 wrz 2005 13:42
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bieżącego dla SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 60/11/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.03.2004r.

środa, 7 wrz 2005 14:28
w sprawie przyjęcia formy przetargu, zatwierdzenia ceny nieruchomości i inwentarza martwego i żywego stanowiących własność powiatu piskiego oraz ustalenia zakresu zobowiązań

Uchwała nr 61/13/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.03.2004r.

środa, 7 wrz 2005 14:36
w sprawie stawek rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 62/17/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 22.04.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:19
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób powiatu piskiego

Uchwała nr 63/19/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.04.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:25
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2003/2004

Uchwała nr 64/20/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 05.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:30
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 65/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:33
w sprawie przyjęcia projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Uchwała nr 66/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:36
w sprawie utworzenia zawodów: piekarz, cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Uchwała nr 67/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:40
w sprawie utworzenia w Technikum Uzupełniającym przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Technikum Mechanicznego

Uchwała nr 68/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:42
w sprawie utworzenia w Technikum Uzupełniającym przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Technikum Technologii Żywności

Uchwała nr 69/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:46
w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie kierunku kształcenia - Technikum Leśnego

Uchwała nr 70/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:49
w sprawie utworzenia w Technikum Uzupełniającym przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Technikum Handlowego

Uchwała nr 71/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:52
w sprawie utworzenia w Technikum Uzupełniającym przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Uchwała nr 72/21/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 12:57
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 610.000 zł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, przy ul. Gizewiusza 3, stanowiącego wydatek nie znajdujący pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r.

Uchwała nr 73/23/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 26.05.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 13:09
w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie kierunku kształcenia - Technikum Architektury Krajobrazu

Uchwała nr 74/24/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16.06.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:00
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty w przetargu nieorganiczonym o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, przy ul. Gizewiusza 3 w Piszu

Uchwała nr 75/26/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.06.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:11
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 76/26/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.06.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:13
w sprawie sposobu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego wraz z inwentarzem martwym i żywym

Uchwała nr 77/26/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.06.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:16
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 78/28/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21.07.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:18
w sprawie powołania komisji do uznania poniesionych przez dzierżawcę nakładów na nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 79/29/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.08.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:21
w sprawie powołania Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu upowszechniania turystyki, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji zdrowia

Uchwała nr 80/29/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.08.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:34
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości położonych na terenie miasta Ruciane Nida

Uchwała nr 81/30/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:36
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr 82/30/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:38
w sprawie wyrażenia zgody zmiany kategorii ulicy w Giżycku

Uchwała nr 83/31/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.08.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:39
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała nr 84/31/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.08.2004r.

czwartek, 8 wrz 2005 14:44
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r.

Uchwała nr 85/32/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.08.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 09:39
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego i ustalenia bonifikaty

Uchwała nr 86/34/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.09.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 09:42
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań powiatu piskiego

Uchwała nr 87/34/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.09.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 09:44
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr 88/36/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 22.09.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 09:46
w sprawie powołania komisji do sprawdzenia prawidłowości dokonania rozbiórki budynku użytkowego stanowiącego własność powiatu piskiego

Uchwała nr 89/37/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.09.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 09:56
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 90/38/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.10.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:01
w sprawie powołania Komisji opiniującej przyznawanie Nagrody Starosty Powiatu Pisz

Uchwała nr 91/39/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.10.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:03
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr 92/42/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.11.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:15
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 93/43/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.11.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:26
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2005r.

Uchwała nr 94/45/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.11.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:29
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu na usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 940.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r.

Uchwała nr 95/46/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.12.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:34
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 96/46/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.12.2004r.

piątek, 9 wrz 2005 10:37
w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/1/2003 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 97/47/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.12.2004r.

piątek, 16 wrz 2005 13:15
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 940.000 zł.

Uchwała nr 98/48/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.12.2004r.

piątek, 16 wrz 2005 13:20
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr 99/49/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.12.2004r.

piątek, 16 wrz 2005 13:24
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 99/49/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.12.2004r.

piątek, 16 wrz 2005 13:24
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 99/49/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.12.2004r.

piątek, 16 wrz 2005 13:24
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 100/49/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.12.2004r.

środa, 28 wrz 2005 09:45
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Uchwała nr 101/49/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.12.2004r.

środa, 28 wrz 2005 09:50
w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków do oceny wniosków o przyznanie stypendiów, finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego