BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/1/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 08:03
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z wybranym oferentem w postępowaniu o udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 900.000 zł.

Uchwała nr 2/1/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 09:06
zmieniająca Uchwałę nr 156/32/01 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2001r.

Uchwała nr 3/2/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 09:16
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach.

Uchwała nr 4/3/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 09:19
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 600.000 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2002 rok.

Uchwała nr 5/4/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 09:24
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2003.

Uchwała nr 6/5/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 09:28
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002r.

Uchwała nr 7/5/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:16
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002r.

Uchwała nr 8/5/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:21
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.

Uchwała nr 9/5/02 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łupkach.