BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Platforma zakupowa

czwartek, 4 mar 2021 15:01
Postępowania przetargowe publikowane przez Powiat Piski znajdują się na Platformie zakupowej. Wejście na platformę poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 16:59
Dostawa z montażem wg aranżacji elementów wystawy stałej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu”. Zamówienie realizowane w ramach projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.