BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

czwartek, 21 paź 2021 12:25
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

wtorek, 19 paź 2021 13:09
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

WYNIKI KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022”

środa, 13 paź 2021 13:22

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 5 października 2021 r.

wtorek, 5 paź 2021 14:40
dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego nr 2/2021 z dnia 17 września 2021 roku

piątek, 17 wrz 2021 12:21
o konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury 2030/.

Zlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”

poniedziałek, 13 wrz 2021 10:01

Zlecenie realizacji zadania publicznego „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2021 13:23

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 10 cze 2021 15:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

piątek, 4 cze 2021 07:59

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert- uchwała Nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 10:08

Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

środa, 19 maj 2021 09:54

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020.

poniedziałek, 10 maj 2021 13:42

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

czwartek, 6 maj 2021 13:45

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku

piątek, 30 kwi 2021 09:25

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 29 kwi 2021 15:39

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

środa, 31 mar 2021 07:37

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu

wtorek, 23 mar 2021 09:50

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

wtorek, 9 lut 2021 09:48

Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

piątek, 27 lis 2020 13:28

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

piątek, 27 lis 2020 11:58

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

wtorek, 20 paź 2020 15:15

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

poniedziałek, 5 paź 2020 13:35
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu npp

poniedziałek, 5 paź 2020 11:03

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

środa, 23 wrz 2020 13:26

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

poniedziałek, 21 wrz 2020 15:35

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 15 wrz 2020 11:16

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

piątek, 11 wrz 2020 14:32

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

piątek, 15 maj 2020 11:56

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

poniedziałek, 4 maj 2020 13:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

wtorek, 28 kwi 2020 14:28

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

piątek, 10 kwi 2020 11:33

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

czwartek, 26 mar 2020 12:57

KOMUNIKAT

czwartek, 12 mar 2020 13:08
dot. działań prewencyjnych dot. wirusa COVID-19

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 3 mar 2020 13:26

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

czwartek, 27 lut 2020 11:41

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

środa, 26 lut 2020 13:46

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

piątek, 3 sty 2020 15:33
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -inspektora ds. księgowości budżetowej

rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

piątek, 22 lis 2019 13:55

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

wtorek, 5 lis 2019 08:35

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICNZE URUCHOMIŁO INFOLINIĘ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

wtorek, 17 mar 2020 14:06

AWARIA TELEFONÓW - URUCHOMIONO ZASTEPĘCZE NUMERY

poniedziałek, 16 mar 2020 15:37

UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA

niedziela, 15 mar 2020 15:46

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

środa, 27 paź 2021 13:13
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

wtorek, 26 paź 2021 08:19
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

GN.6845.1.9.2021 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej

poniedziałek, 25 paź 2021 12:44
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Piskiego na cele rolne, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Kaliszki, gmina Biała Piska, oznaczonej działką geodezyjną numer 5/30

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 22 paź 2021 13:19
Przebudowa istniejącej instalacji zasilającej

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 22 paź 2021 13:15
Gazociąg ś/c PEdn63 oraz przyłącze gazu ś/c PEdn25

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

czwartek, 21 paź 2021 09:15
Zasilenie placu budowy w energię elektryczną dla zadania "Budowa budynku handlowo- usługowego"

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 20 paź 2021 09:20
Wykonanie instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

wtorek, 19 paź 2021 14:27
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz- Łupki- Rybitwy-DK Nr 58 (Kaliszki)od km 5+920 do km 9+433

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

wtorek, 19 paź 2021 14:00
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1680N DK Nr 58- Skarżyn- Sokoły Jeziorne- prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m- Pawłocin

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

poniedziałek, 18 paź 2021 09:38
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 15 paź 2021 07:56
Gazociąg średniego ciśnienia PEdn125/63 i 6 przyłączy gazu PEdn25 w Piszu

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

czwartek, 14 paź 2021 08:08
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 13 paź 2021 08:25
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 13 paź 2021 08:20
Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz Modernizacja Targowiska Miejskiego w Piszu

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d - Prawo budowlane

poniedziałek, 11 paź 2021 08:23
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku hotelu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 8 paź 2021 08:03
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej w Piszu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 8 paź 2021 07:59
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 8 paź 2021 07:54
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

czwartek, 7 paź 2021 08:30
Linia kablowa nn 0,4kV do zasilenia budynku w zabudowie szeregowej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

czwartek, 7 paź 2021 08:25
Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

środa, 6 paź 2021 12:53
Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 6 paź 2021 08:30
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilana ze zbiornika naziemnego o poj. 2700 dm3 na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 6 paź 2021 08:25
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwik

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 6 paź 2021 08:20
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej w Piszu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 1 paź 2021 10:13
Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

środa, 29 wrz 2021 14:00
Zasilenie placu budowy w energię elektryczną dla zadania: „Budowa budynku handlowo- usługowego”

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

środa, 29 wrz 2021 13:56
Wykonanie instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacja gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na Lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą pddziaływania na środowisko

środa, 29 wrz 2021 09:16

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

czwartek, 23 wrz 2021 13:39
Gazociąg średniego ciśnienia PEdn125/63 i 6 przyłączy gazu PEdn25 w Piszu

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

środa, 22 wrz 2021 14:19
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

środa, 22 wrz 2021 14:08

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 22 wrz 2021 08:24
Instalacja gazowa podziemna i wewnętrzna dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 22 wrz 2021 08:18
Instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

wtorek, 21 wrz 2021 14:23
Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz Modernizacja Targowiska Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.

piątek, 20 sie 2021 14:10

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

wtorek, 20 kwi 2021 11:08

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

środa, 10 mar 2021 09:04
Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu Karwica, gmina Ruciane-Nida

Informacja o prowadzonym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

wtorek, 19 sty 2021 13:07
Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Informacja o prowadzinym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

wtorek, 19 sty 2021 12:55
Decyzja o pozwoleniu na budowę

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

poniedziałek, 7 gru 2020 09:41

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

poniedziałek, 23 lis 2020 09:11
Stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne gm. Pisz dz. nr 35/3

Uchwała Nr 87/7/2020 Zarządu Powiatu w Piszu

piątek, 23 paź 2020 10:52
odwołanie konkursu

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

środa, 5 sie 2020 10:14
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1670N Pisz-Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+ 428,60 - odcinek Giętkie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 30 cze 2020 14:52

Informacja o wyborze oferty ROŚ.272.4.2020

środa, 10 cze 2020 13:27
dot.: „Inwentaryzacji terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru gminy i miasta Pisz"