BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zlecenie realizacji zadania publicznego „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2021 13:23

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 10 cze 2021 15:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

piątek, 4 cze 2021 07:59

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert- uchwała Nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 10:08

Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

środa, 19 maj 2021 09:54

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020.

poniedziałek, 10 maj 2021 13:42

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

czwartek, 6 maj 2021 13:45

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku

piątek, 30 kwi 2021 09:25

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 29 kwi 2021 15:39

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

środa, 31 mar 2021 07:37

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu

wtorek, 23 mar 2021 09:50

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

wtorek, 9 lut 2021 09:48

Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

piątek, 27 lis 2020 13:28

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

piątek, 27 lis 2020 11:58

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

wtorek, 20 paź 2020 15:15

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

poniedziałek, 5 paź 2020 13:35
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu npp

poniedziałek, 5 paź 2020 11:03

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

środa, 23 wrz 2020 13:26

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

poniedziałek, 21 wrz 2020 15:35

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 15 wrz 2020 11:16

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

piątek, 11 wrz 2020 14:32

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

piątek, 15 maj 2020 11:56

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

poniedziałek, 4 maj 2020 13:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

wtorek, 28 kwi 2020 14:28

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

piątek, 10 kwi 2020 11:33

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

czwartek, 26 mar 2020 12:57

KOMUNIKAT

czwartek, 12 mar 2020 13:08
dot. działań prewencyjnych dot. wirusa COVID-19

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 3 mar 2020 13:26

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

czwartek, 27 lut 2020 11:41

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

środa, 26 lut 2020 13:46

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

piątek, 3 sty 2020 15:33
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -inspektora ds. księgowości budżetowej

rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

piątek, 22 lis 2019 13:55

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

wtorek, 5 lis 2019 08:35

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICNZE URUCHOMIŁO INFOLINIĘ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

wtorek, 17 mar 2020 14:06

AWARIA TELEFONÓW - URUCHOMIONO ZASTEPĘCZE NUMERY

poniedziałek, 16 mar 2020 15:37

UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA

niedziela, 15 mar 2020 15:46

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 23 lip 2021 14:26
Gazociąg n/c PEdn125 oraz przyłącze gazu PEdn63 Dz. 142/10, 142/16, 142/15, 142/13, 142/5 Pisz 2

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

czwartek, 22 lip 2021 14:34
Budowa linii kablowej nN 0,4kV na Dz. 27/9 i 27/30 obręb Zdory gm. Pisz

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

czwartek, 22 lip 2021 07:48
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do zabudowy mieszkaniowej

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

środa, 14 lip 2021 07:45
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV

Ogłoszenie GN.6840.2.1.2021 o pierwszym publicznym przetargu ustynm nieograniczonym

wtorek, 13 lip 2021 10:41
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych na ternie miasta Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada, stanowiących własność Powiatu Piskiego.

Zawiadomienie GN.6844.1.16.2021 w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego

wtorek, 13 lip 2021 10:17
Wygaszenie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz zlikwidowanej jednostki organizacyjnej tj.: Państwowe Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe - dz. nr 231/3, położona na terenie obrębu geodezyjnego Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska

Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 9 lip 2021 10:07
Budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłącze wodociągowe

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 9 lip 2021 10:03
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia , o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d - Prawo budowlane

piątek, 9 lip 2021 09:59
Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

piątek, 9 lip 2021 09:52
Budowa gazociągu ś/c PEdn125/63 oraz 18 przyłączy gazu ś/c PEdn25

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1lit.a - Prawo budowlane

piątek, 9 lip 2021 07:50
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

środa, 7 lip 2021 08:30
Budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 2 lip 2021 09:34
Gazociąg n/c PEdn 125 oraz przyłącze gazu PEdn40

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

czwartek, 1 lip 2021 09:11
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d - Prawo budowlane

wtorek, 29 cze 2021 08:26
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji podziemnego zbiornika w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

poniedziałek, 28 cze 2021 08:09
Budowa gazociągu ś/c PEdn125/63 oraz 18 przyłączy gazu ś/c PEdn25

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

wtorek, 20 kwi 2021 11:08

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

środa, 10 mar 2021 09:04
Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu Karwica, gmina Ruciane-Nida

Informacja o prowadzonym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

wtorek, 19 sty 2021 13:07
Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Informacja o prowadzinym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

wtorek, 19 sty 2021 12:55
Decyzja o pozwoleniu na budowę

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

poniedziałek, 7 gru 2020 09:41

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

poniedziałek, 23 lis 2020 09:11
Stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne gm. Pisz dz. nr 35/3

Uchwała Nr 87/7/2020 Zarządu Powiatu w Piszu

piątek, 23 paź 2020 10:52
odwołanie konkursu

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

środa, 5 sie 2020 10:14
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1670N Pisz-Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+ 428,60 - odcinek Giętkie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 30 cze 2020 14:52

Informacja o wyborze oferty ROŚ.272.4.2020

środa, 10 cze 2020 13:27
dot.: „Inwentaryzacji terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru gminy i miasta Pisz"