BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

środa, 11 maj 2022 12:22
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

środa, 11 maj 2022 12:16
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26

Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej

środa, 11 maj 2022 09:25
Drozdowo Zastrużne dz. 151/2 gmina Orzysz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

czwartek, 5 maj 2022 08:55
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 3

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

czwartek, 7 kwi 2022 12:53
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia.

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową

poniedziałek, 21 mar 2022 14:15
Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

wtorek, 15 mar 2022 10:14
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

piątek, 4 mar 2022 10:50
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

piątek, 4 mar 2022 10:25
Otwarty konkurs na ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego na 2022 rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

piątek, 18 lut 2022 10:42
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

piątek, 14 sty 2022 11:57
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, 12-200 Pisz, al. Turystów 22

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

poniedziałek, 10 sty 2022 10:59
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030” WRAZ Z PROJEKTEM „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”.

Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2022r.

czwartek, 30 gru 2021 12:13

Zarządzenie nr 13/2021 - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

środa, 29 gru 2021 11:45
W sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

środa, 22 gru 2021 10:18

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

poniedziałek, 20 gru 2021 08:11
Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg

czwartek, 2 gru 2021 14:29
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dróg

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE

poniedziałek, 22 lis 2021 15:06
  Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

wtorek, 16 lis 2021 13:03
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PISZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

poniedziałek, 15 lis 2021 10:14

Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

środa, 3 lis 2021 13:09
Uchwała nr XXXVI/214/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Informacja Starosty Piskiego - wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

środa, 3 lis 2021 12:57
Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

czwartek, 21 paź 2021 12:25
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

wtorek, 19 paź 2021 13:09
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

WYNIKI KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022”

środa, 13 paź 2021 13:22

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 5 października 2021 r.

wtorek, 5 paź 2021 14:40
dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego nr 2/2021 z dnia 17 września 2021 roku

piątek, 17 wrz 2021 12:21
o konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury 2030/.

Zlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”

poniedziałek, 13 wrz 2021 10:01

Zlecenie realizacji zadania publicznego „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2021 13:23

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 10 cze 2021 15:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

piątek, 4 cze 2021 07:59

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert- uchwała Nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 10:08

Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

środa, 19 maj 2021 09:54

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020.

poniedziałek, 10 maj 2021 13:42

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

czwartek, 6 maj 2021 13:45

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku

piątek, 30 kwi 2021 09:25

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 29 kwi 2021 15:39

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu

wtorek, 23 mar 2021 09:50

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

wtorek, 9 lut 2021 09:48

Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

piątek, 27 lis 2020 13:28

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

piątek, 27 lis 2020 11:58

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

wtorek, 20 paź 2020 15:15

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

poniedziałek, 5 paź 2020 13:35
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu npp

poniedziałek, 5 paź 2020 11:03

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

środa, 23 wrz 2020 13:26

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

poniedziałek, 21 wrz 2020 15:35

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 15 wrz 2020 11:16

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

piątek, 11 wrz 2020 14:32

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

piątek, 15 maj 2020 11:56

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

poniedziałek, 4 maj 2020 13:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

wtorek, 28 kwi 2020 14:28

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

piątek, 10 kwi 2020 11:33

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

czwartek, 26 mar 2020 12:57

KOMUNIKAT

czwartek, 12 mar 2020 13:08
dot. działań prewencyjnych dot. wirusa COVID-19

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 3 mar 2020 13:26

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

czwartek, 27 lut 2020 11:41

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

środa, 26 lut 2020 13:46

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

piątek, 3 sty 2020 15:33
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -inspektora ds. księgowości budżetowej

rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

piątek, 22 lis 2019 13:55

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

wtorek, 5 lis 2019 08:35

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICNZE URUCHOMIŁO INFOLINIĘ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

wtorek, 17 mar 2020 14:06

AWARIA TELEFONÓW - URUCHOMIONO ZASTEPĘCZE NUMERY

poniedziałek, 16 mar 2020 15:37

UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA

niedziela, 15 mar 2020 15:46

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

piątek, 20 maj 2022 12:13
SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA FABIA

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 20 maj 2022 08:33
Budowa sieci gazowej ETAP 2

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 20 maj 2022 08:28
Budowa sieci Gazowej ETAP 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

wtorek, 17 maj 2022 08:05
Budowa linii kablowej nN-0,4kV

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

wtorek, 10 maj 2022 10:07

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

wtorek, 10 maj 2022 10:05

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 6 maj 2022 10:55
Linia kablowa oświetlenia oświetlenia ulicznego

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

czwartek, 5 maj 2022 08:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ETAP I

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

piątek, 29 kwi 2022 13:18
Budowa sieci gazowej ETAP 2

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

piątek, 29 kwi 2022 13:15
Budowa sieci Gazowej ETAP 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 29 kwi 2022 13:09
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego

wtorek, 26 kwi 2022 11:09
Budowa linii kablowej nN-0,4kV

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 1a - prawa budowlanego

poniedziałek, 25 kwi 2022 08:50
Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2

Treść decyzji nr WZB.6740.I.3.2022

piątek, 22 kwi 2022 13:17
Treść decyzji Nr WZB.6740.I.3.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych nr 174525N i 174542N od km 0+000,00 do km 2+127,37

Informacja

piątek, 22 kwi 2022 13:14
Informacja o wydaniu decyzji Nr WZB.6740.I.3.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N od km 0+000,00 do km 2+127,37

Obwieszczenie

piątek, 22 kwi 2022 13:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.3.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Treść decyzji nr WZB.6740.I.2.2022

piątek, 22 kwi 2022 13:09
Treść decyzji nr WZB.6740.I.2.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej klasy L nr 174018N Pietrzyki- Maszty- Zawady od km 0+000,00 do km 3+800,69

Informacja

piątek, 22 kwi 2022 13:04
Informacja o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej klasy L nr 174018N Pietrzyki- Maszty- Zawady od km 0+000,00 do km 3+800,69

Obwieszczenie

piątek, 22 kwi 2022 13:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.2.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

czwartek, 21 kwi 2022 08:11
Budowa sieci gazowej n/c

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 20 kwi 2022 08:02
Budowa sieci kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

wtorek, 19 kwi 2022 08:29
Budowa instalacji zbiornikowej z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacja gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

wtorek, 19 kwi 2022 08:27
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego

piątek, 15 kwi 2022 12:52
Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 8 paź 2021 07:59
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na Lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą pddziaływania na środowisko

środa, 29 wrz 2021 09:16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

środa, 22 wrz 2021 14:08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.

piątek, 20 sie 2021 14:10

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

wtorek, 20 kwi 2021 11:08

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

środa, 10 mar 2021 09:04
Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu Karwica, gmina Ruciane-Nida

Informacja o prowadzonym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

wtorek, 19 sty 2021 13:07
Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Informacja o prowadzinym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

wtorek, 19 sty 2021 12:55
Decyzja o pozwoleniu na budowę

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

poniedziałek, 7 gru 2020 09:41

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

poniedziałek, 23 lis 2020 09:11
Stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne gm. Pisz dz. nr 35/3

Uchwała Nr 87/7/2020 Zarządu Powiatu w Piszu

piątek, 23 paź 2020 10:52
odwołanie konkursu

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

środa, 5 sie 2020 10:14
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1670N Pisz-Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+ 428,60 - odcinek Giętkie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 30 cze 2020 14:52

Informacja o wyborze oferty ROŚ.272.4.2020

środa, 10 cze 2020 13:27
dot.: „Inwentaryzacji terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru gminy i miasta Pisz"