BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

wtorek, 6 lip 2021 12:54
STATUT 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (Uchwała Rady Pedagogicznej ZSO w Orzyszu nr 14/2019/2020 z dnia 28 listopada 2019 r.)