BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe 2019

poniedziałek, 28 wrz 2020 11:36
Bilans I LO w Piszu, Rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Rekrutacja do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu na rok szkolny 2012/2013

poniedziałek, 26 mar 2012 21:01
Podstawa prawna:

1. Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232)
2. Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów, oraz przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013