BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROCEDURY POSTĘPOWĄNIA

czwartek, 29 sty 2004 09:55
PROCEDURY POSTĘPOWĄNIA NAUCZYCIELI l METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ l DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.