BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Gdzie odebrać formularze:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Inne wskazówki, uwagi:

Druki (wzory formularzy) mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru formularzy wymaganych przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Opracował

Martyna Święconek

Data sporządzenia

środa, 1 sty 2020 08:08

Data zatwierdzenia

środa, 4 sie 2004 09:37
Data dodania: środa, 1 sty 2020 08:08
Data upublicznienia: środa, 4 sie 2004 09:37
Opublikował(a): Adam Czartoryjski
Zaakceptował(a): Adam Czartoryjski
Artykuł był czytany: 5301 razy
Ilość edycji: 27