BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2021 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projektu budowlanego)

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Gdzie odebrać formularze:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz
lub
BIP

Opłaty:

Jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto Gminy Pisz, za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Inne wskazówki, uwagi:

Druki (wzory formularzy) mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru formularzy wymaganych przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmian.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmian.)

Opracował

Martyna Święconek

Data sporządzenia

środa, 1 sty 2020 08:08

Data zatwierdzenia

środa, 4 sie 2004 09:37
Data dodania: środa, 1 sty 2020 08:08
Data upublicznienia: środa, 4 sie 2004 09:37
Opublikował(a): Adam Czartoryjski
Zaakceptował(a): Adam Czartoryjski
Artykuł był czytany: 7201 razy
Ilość edycji: 32