BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

 Zaświadczenie o zdarzeniu (pożarze lub miejsc. zagr.)

Miejsce załatwienia sprawy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ul.Olsztyńska 40a 12-200 Pisz, I piętro, Wydział Operacyjno Szkoleniowy, tel. (0-87) 423-28-88

Wymagane dokumenty

podanie o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

Opłaty skarbowe:
- podanie 5,- zł
- każdy załącznik do podania 0,5zł
- zaświadczenie 11,-zł
Wysokość opłaty określa ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).
Znaczki opłaty skarbowej należy dostarczyć do Wydziału Operacyjno Szkoleniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Zwolnienia z opłaty skarbowej od podania i załączników do podań:
- składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
- składane w toku postępowania dowodowego,
- składane w interesie publicznym,
- w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęski żywiołowej,
- o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
- wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu załatwić podanie,
- w sprawach odszkodowań.

Zwolnienia z opłaty skarbowej od zaświadczenia:
- składane w interesie publicznym,
- w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęski żywiołowej,
- o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
- wydawane osobom, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu załatwić podanie.

Opracował

Jan Zadroga

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jan Zadroga

Data sporządzenia

środa, 17 wrz 2003 11:38

Data zatwierdzenia

czwartek, 18 wrz 2003 13:25
Data dodania: środa, 17 wrz 2003 11:38
Data upublicznienia: czwartek, 18 wrz 2003 13:25
Opublikował(a): Jan Zadroga
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2143 razy
Ilość edycji: 1