BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Aleskandra Królicka
8 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
9 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
10 Andrzej Zadroga Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz
11 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
12 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
13 Anna Kurpiewska
14 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
15 Anna Stachelek wydz Edu
16 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
17 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
18 Barbara Duda pośrednik
19 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
20 Barbara Malinowska Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
21 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
22 Barbara Woch-Bylica
23 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
24 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
25 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
26 Beata Szczyrów Pośrednik
27 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
28 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
29 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
30 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
31 Damian Olszyński Informatyk
32 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
33 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
34 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
35 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
36 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
37 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
38 Dominika Budzyńska
39 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
40 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
41 Dorota Darda Wydz. Edu
42 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
43 Dorota Płochocka-Siejwa
44 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
45 Edyta Makowska Pośrednik
46 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
47 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
48 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
49 Elżbieta Czaporowska Pomoc administracyjno-biurowa
50 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
51 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
52 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
53 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
54 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
55 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
56 Grzegorz Antoniuk Konserwator sieci komputerowej
57 Grzegorz Pieloszczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
58 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
59 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
60 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
61 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
62 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
63 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
64 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
65 Jacek Miller Informatyk
66 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
67 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
68 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
69 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
70 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
71 Jarosław Kubrak
72 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
73 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
74 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
75 Joanna Trzcinka Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
76 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
77 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
78 Justyna Dąbkowska gł. księgowa
79 Justyna Nowosielska-Chmielewska wicedyrektor SOSW w Łupkach
80 Justyna Siemion p.o. Dyrektor SOSW w Łupkach
81 Kamila Listowska kadry
82 Karolina Gorska St. Referent
83 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
84 Katarzyna Modzelewska
85 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Dyrektor PZEASP
86 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
87 Konserwator strony Konserwator strony
88 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
89 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
90 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
91 Krzysztof Banach Inspektor
92 Krzysztof Leniec Dyrektor PZD
93 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
94 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
95 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
96 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
97 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
98 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
99 Maciej Karpiński Technik
100 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
101 Magdalena Brzózka
102 Magdalena Kleczkowska Dyrektor PCPR w Piszu
103 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
104 Magdalena Trześniewska
105 Magdalena Zadroga specjalista do spraw kadr SOSW w Łupkach
106 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
107 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
108 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
109 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
110 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
111 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
112 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
113 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
114 Marek Duda
115 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
116 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
117 Marta Barańska Kier. Admin.- II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
118 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
119 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
120 Monika Puchalska Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
121 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
122 Olga Bałdyga
123 Paula Siwik
124 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
125 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
126 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
127 Przemysław Pupek Informatyk
128 Rafał Wierzbicki Informatyk
129 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
130 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
131 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
132 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
133 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
134 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
135 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
136 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
137 Teresa Brzostowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
138 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
139 Teresa Sochaczewska
140 Tomasz Bazylczuk Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
141 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
142 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
143 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
144 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
145 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
146 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
147 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
148 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
149 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
150 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
151 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
152 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
153 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu