BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
8 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
9 Andrzej Zadroga Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz
10 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
11 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
12 Anna Kurpiewska
13 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
14 Anna Stachelek wydz Edu
15 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
16 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
17 Barbara Duda pośrednik
18 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
19 Barbara Malinowska Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
20 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
21 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
22 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
23 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
24 Beata Szczyrów Pośrednik
25 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
26 Bożena Borkowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
27 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
28 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
29 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
30 Damian Olszyński Informatyk
31 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
32 darek
33 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
34 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
35 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
36 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
37 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
38 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
39 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
40 Dorota Darda Wydz. Edu
41 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
42 Dorota Płochocka-Siejwa Naczelnik Wydziału Geodezji .....
43 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
44 Edyta Makowska Pośrednik
45 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
46 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
47 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
48 Elżbieta Czaporowska Pomoc administracyjno-biurowa
49 Elżbieta Nowińska Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
50 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
51 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
52 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
53 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
54 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
55 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
56 Grzegorz Pieloszczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
57 Halina Dawid Inspektor Wydziału Geodezji ...
58 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
59 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
60 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
61 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
62 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
63 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
64 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
65 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
66 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
67 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
68 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
69 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
70 Jarosław Kubrak
71 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
72 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
73 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
74 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
75 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
76 Justyna Nowosielska-Chmielewska wicedyrektor SOSW w Łupkach
77 Justyna Siemion p.o. Dyrektor SOSW w Łupkach
78 Kamila Siwik kadry
79 Karolina Gorska St. Referent
80 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
81 Katarzyna Modzelewska
82 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Dyrektor PZEASP
83 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
84 Konserwator strony Konserwator strony
85 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
86 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
87 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
88 Krzysztof Banach Inspektor
89 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
90 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
91 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
92 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
93 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
94 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
95 Maciej Karpiński Technik
96 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
97 Magdalena Kleczkowska PO Dyrektora PCPR w Piszu
98 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
99 Magdalena Zadroga specjalista do spraw kadr SOSW w Łupkach
100 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
101 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
102 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
103 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
104 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
105 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
106 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
107 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
108 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
109 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
110 Marta Barańska Kier. Admin.- II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
111 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
112 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
113 Monika Mentel Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
114 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
115 Paula Siwik
116 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
117 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
118 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
119 Przemysław Pupek Informatyk
120 Rafał Wierzbicki Informatyk
121 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
122 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
123 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
124 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
125 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
126 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
127 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
128 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
129 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
130 Teresa Klimaszewska Inspektor Wydziału Geodezji ...
131 Teresa Sochaczewska
132 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
133 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
134 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
135 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
136 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
137 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
138 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
139 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
140 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
141 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
142 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
143 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
144 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu