BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 21 wrzesień 2018

Wiadomości

XLV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 wrzesień 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 wrzesień 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: i o przebiegu wykonania budżetu POpinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacjowiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 wrzesień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 15 wrzesień 2018

Wiadomości

Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 14.09.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 14.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 wrzesień 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 wrzesień 2018

Wiadomości

Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 wrzesień 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.7, 8 . Znak sprawy:SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.7, 8 . Znak sprawy:SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o Informacja o unieważnieniu postępowania na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych cz.2. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o Informacja o unieważnieniu postępowania na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych cz.2. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 wrzesień 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 wrzesień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/295/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/295/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/294/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/294/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/293/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/293/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/292/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/292/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/291/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/291/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/290/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/290/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/289/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/289/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 wrzesień 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 wrzesień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.50.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.50.2018 - [Wszystkie zmiany]

Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2. Znak sprawy: SOSW.230.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2. Znak sprawy: SOSW.230.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych II w części 1. Numer sprawy: SOSW.230.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych II w części 1. Numer sprawy: SOSW.230.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy:SOSW.230.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy:SOSW.230.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpień 2018

Wiadomości

Uchwała nr XLIV/295/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIV/295/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIV/294/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIV/294/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 sierpień 2018

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 sierpień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego z dnia 20.08.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego z dnia 20.08.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018 - [Wszystkie zmiany]

XLIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie godzin przyjmowania klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie godzin przyjmowania klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania cz.1 i 3. Numer sprawy:SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania cz.1 i 3. Numer sprawy:SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki weryfikacji formalnej złożonych ofert na stanowisko referenta w PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki weryfikacji formalnej złożonych ofert na stanowisko referenta w PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki weryfikacji formalnej złożonych ofert w konkursie na stanowisko referenta PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki weryfikacji formalnej złożonych ofert w konkursie na stanowisko referenta PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 sierpień 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o skróconych godzinach pracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o skróconych godzinach pracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 sierpień 2018

Wiadomości

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1522N

Dodanie nowej wiadomości: UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1522N - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 lipiec 2018

Wiadomości

Informacja o skróconych godzinach pracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o skróconych godzinach pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lipiec 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIII/288/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 lipca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIII/288/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 lipca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-446/18 SO RIO w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-446/18 SO RIO w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie PINB w Piszu - nabór zewnętrzny

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu - nabór zewnętrzny - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lipca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lipca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lipiec 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR XLII/287/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/287/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/286/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/286/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/285/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/285/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/284/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/284/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/283/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/283/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/282/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/282/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/281/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/281/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/280/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/280/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLII/279/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLII/279/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/278/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/278/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/277/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/277/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/276/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/276/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/275/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/275/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/273/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/273/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/272/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/272/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/269/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/269/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/268/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/268/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/267/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLI/267/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XL/266/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XL/266/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/260/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/260/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/259/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/259/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/258/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/258/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIX/257/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIX/257/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lipiec 2018

Wiadomości

XLIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lipiec 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ILO.345.1.2018- przebudowa (modernizacja) bazy dydaktyczno- sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ILO.345.1.2018- przebudowa (modernizacja) bazy dydaktyczno- sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lipiec 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian