BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 22 maj 2017

Wiadomości

Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maj 2017

Wiadomości

XXX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maj 2017

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2016 - [Wszystkie zmiany]

wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu pomostów pływających oraz wykonanie umocnienia nabrzeża jez. Nidzkie w m. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu pomostów pływających oraz wykonanie umocnienia nabrzeża jez. Nidzkie w m. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maj 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach w łupkach - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie rynku

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 maj 2017

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maj 2017

Wiadomości

Informacja o udzieleniu zamowienia - Or.272.2.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamowienia - Or.272.2.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maj 2017

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/188/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/188/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/187/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/187/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/185/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/185/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maj 2017

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

xxxxx

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch pomostów stałych zlokalizowanych na części dz. ez. Roś działka o nr geod. 1026/5 w m. Pilchy, gmina Pisz na wysokości dz.o nr geod. 142/31

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch pomostów stałych zlokalizowanych na części dz. ez. Roś działka o nr geod. 1026/5 w m. Pilchy, gmina Pisz na wysokości dz.o nr geod. 142/31 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maj 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maj 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 maj 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 kwiecień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 kwiecień 2017

Wiadomości

postępowanie administracyjne o wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: postępowanie administracyjne o wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 kwiecień 2017

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

XXIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 kwiecień 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 kwiecień 2017

Wiadomości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 kwiecień 2017

Wiadomości

Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Piskiego z dnia 10.03.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Piskiego z dnia 09.03.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Piskiego z dnia 09.03.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Piskiego z dnia 08.03.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Piskiego z dnia 08.03.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Piskiego z dnia 16.02.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Piskiego z dnia 16.02.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Piskiego z dnia 14.02.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Piskiego z dnia 14.02.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Piskiego z dnia 12.01.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Piskiego z dnia 12.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Piskiego z dnia 10.01.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Piskiego z dnia 10.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia ....01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 kwiecień 2017

Wiadomości

Informacja o godzinach pracy Starostwa w dniu 14 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy Starostwa w dniu 14 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 kwiecień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o konursie na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 kwiecień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.22.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.22.2017 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/183/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/183/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/182/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/182/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/181/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/181/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/179/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/179/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/178/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/178/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/177/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/177/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/176/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/176/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/175/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/175/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/174/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/174/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3211.4.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3211.4.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 kwiecień 2017

Wiadomości

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO w 2017roku

Dodanie nowej wiadomości: ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO w 2017roku - [Wszystkie zmiany]

Dyżury aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni, na terenie powiatu piskiego w 2017roku

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni, na terenie powiatu piskiego w 2017roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 kwiecień 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. - [Wszystkie zmiany]

Historia

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 kwiecień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 kwiecień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 kwiecień 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 marzec 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/181/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/181/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 marzec 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 marzec 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 marzec 2017

Wiadomości

Uchwała nr 19/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/79/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/79/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2017 - [Wszystkie zmiany]

kanał Jegliński zmiana decyzji

Dodanie nowej wiadomości: kanał Jegliński zmiana decyzji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marzec 2017

Wiadomości

XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian