BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 kwietnia 2021

Wiadomości

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko - główny księgowy PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko - główny księgowy PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 marca 2021

Wiadomości

GN.6852.19.2020 Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: GN.6852.10.2020 Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 marca 2021

Wiadomości

Uchwała nr XXIX/184/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/184/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/183/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/183/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/182/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/182/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.6.2021.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.6.2021.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. 428 Klusy, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. 428 Klusy, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. o nr 9/41 Turowo Duże, gmona Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. o nr 9/41 Turowo Duże, gmona Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Grądy 12, dz. nr 18/5, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Grądy 12, dz. nr 18/5, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej 2021-2022

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej 2021-2022 - [Wszystkie zmiany]

Program profilaktyczno-wychowawczy 20-21

Dodanie nowej wiadomości: Program profilaktyczno-wychowawczy 20-21 - [Wszystkie zmiany]

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dodanie nowej wiadomości: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marca 2021

Wiadomości

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osoby wskazanej do kontaktu w przypadku wypadku.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osoby wskazanej do kontaktu w razie wypadku. - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępnści

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępnści - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.3.2021.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.3.2021.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 marca 2021

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Platforma zakupowa

Dodanie nowej wiadomości: Platforma zakupowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Platforma zakupowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2021

Wiadomości

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wycofaniu zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2021

Wiadomości

Uchwała nr XXVIII/178/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/178/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/179/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/179/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 lutego 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lutego 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lutego 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2021

Wiadomości

XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 18 lutego 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lutego 2021

Wiadomości

Cennik Usług PMOS Pisz na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Cennik Usług PMOS Pisz na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2021

Wiadomości

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lutego 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2021

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Wicedyrektor

Dodanie nowej wiadomości: Wicedyrektor - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor - [Wszystkie zmiany]

dane adresowe

Dodanie nowej wiadomości: dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 stycznia 2021

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr153/1 obręb Dąbrówka, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr153/1 obręb Dąbrówka, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2021

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6850.1.1.2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6850.1.1.2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6845.1.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.1.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6845.1.6.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.1.6.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian