BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 18 styczeń 2019

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 styczeń 2019

Wiadomości

V sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: V sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 styczeń 2019

Wiadomości

Petycja mieszkańców Powiatu Giżyckiego i Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców Powiatu Giżyckiego i Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Łukasza Borysa

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Andrzeja Kurzątkowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: IV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/20/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/20/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/17/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/17/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/16/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/16/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/15/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/15/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 styczeń 2019

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 styczeń 2019

Wiadomości

V sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: V sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 styczeń 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 styczeń 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 styczeń 2019

Wiadomości

DANE TELEADRESOWE

Dodanie nowej wiadomości: DANE TELEADRESOWE - [Wszystkie zmiany]

Podział zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Podział zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Etatowego Członka Zarządu

Dodanie nowej wiadomości: Zadania i kompetencje Etatowego Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o planie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o planie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 styczeń 2019

Wiadomości

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW OSK

Dodanie nowej wiadomości: LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW OSK - [Wszystkie zmiany]

ZDAWALNOŚĆ WORD Z PODZIAŁEM NA OSK 2018

Dodanie nowej wiadomości: ZDAWALNOŚĆ WORD Z PODZIAŁEM NA OSK 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 styczeń 2019

Wiadomości

Informacja dot. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 styczeń 2019

Wiadomości

Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudzień 2018

Wiadomości

Uchwała nr IV/20/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IV/20/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr IV/19/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IV/19/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr IV/18/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IV/18/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr IV/17/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IV/17/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr IV/16/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IV/16/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 grudzień 2018

Wiadomości

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: IV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 grudzień 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 grudzień 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o skróconych godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o skróconych godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudzień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.75.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.75.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 grudzień 2018

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 grudzień 2018

Wiadomości

Skład Zarządu Powiatu w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Skład Zarządu Powiatu w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 grudzień 2018

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 grudzień 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR III/14/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/14/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR III/13/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/13/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/12/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudzień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.70.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.70.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.70.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.70.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 grudzień 2018

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.11.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.11.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Marka Konopki

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Marka Konopki - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje i zapytania radnych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje i zapytania radnych - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: III sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 grudzień 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 grudzień 2018

Wiadomości

Uchwała nr III/13/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr III/13/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 grudzień 2018

Wiadomości

II sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: II sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 grudzień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.40.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.40.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 grudzień 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/11/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR II/10/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/10/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/9/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/8/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/7/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/5/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/4/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/3/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/3/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/2/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/1/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLVI/302/18 z 25 października 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLVI/302/18 z 25 października 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLVI/301/18 z 25 października 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLVI/301/18 z 25 października 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLVI/300/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLVI/300/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLV/299/18 z 27 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLV/299/18 z 27 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLV/298/18 z 27 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLV/298/18 z 27 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLV/297/18 z 27 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLV/297/18 z 27 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLV/296/18 z 27 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLV/296/18 z 27 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: III sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 grudzień 2018

Wiadomości

Informacja w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 listopad 2018

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Dane kontaktowe

Dodanie nowej wiadomości: Dane kontaktowe - [Wszystkie zmiany]

Dyrekcja szkoły

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja szkoły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 listopad 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.39.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.39.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian