BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

złożona 9 października 2017 r. za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa Stare Guty p. Anny Kajko oraz Sołtysa Sołectwa Pietrzyki p. Ewy Waśkiewicz dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 61/4 i 72.
Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 61/4 i nr 72 zawiera prośbę o zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia w 2018 roku. Petycja potraktowana została jako dotycząca projektu budżetu powiatu na 2018 rok. W związku z powyższym tryb jej załatwienia będzie oparty o uchwałę nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /skan uchwały poniżej/. Zgodnie z uchwałą m.in. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie najpóźniej do 15 listopada 2017 r. projekt uchwały budżetowej, w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przekaże niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. Komisje w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji to termin przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Powiatu tj. do 31 grudnia 2017 r. lub najpóźniej do 31 stycznia 2018 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 paź 2017 11:28
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 11:30
Data edycji: wtorek, 7 lis 2017 12:31
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 969 razy
Ilość edycji: 2