BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja mieszkańców ul. Jagiełły w Piszu (108 podpisów), złożona 3 października 2017 r. za pośrednictwem p. Łukasza Żółtowskiego dotycząca modernizacji chodnika i ulicy Jagiełły w Piszu

Petycja mieszkańców ul. Jagiełły w Piszu dotycząca modernizacji chodnika i ulicy Jagiełły w Piszu zawiera prośbę o zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia w 2018 roku. Petycja potraktowana została jako dotycząca projektu budżetu powiatu na 2018 rok. W związku z powyższym tryb jej załatwienia będzie oparty o uchwałę nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /skan uchwały poniżej/. Zgodnie z uchwałą m.in. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie najpóźniej do 15 listopada 2017 r. projekt uchwały budżetowej, w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przekaże niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. Komisje w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji to termin przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Powiatu tj. do 31 grudnia 2017 r. lub najpóźniej do 31 stycznia 2018 r.     

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 12:53
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2017 13:00
Data edycji: wtorek, 7 lis 2017 12:26
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 841 razy
Ilość edycji: 2