BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2016/2017

Rozpocznij naukę w ZPKU w Piszu
  • Pracownia techniki biurowej wyposażona w nowy sprzęt komputerowy i biurowy.
    Pracownia techniki biurowej wyposażona w nowy sprzęt komputerowy i biurowy.
  • Zajęcia praktyczne na kierunku opiekuna medycznego w pracowni zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
    Zajęcia praktyczne na kierunku opiekuna medycznego w pracowni zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
  • Tylko u nas nauczysz się języka migowego!
    Tylko u nas nauczysz się języka migowego!

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH !!!

* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych mają
możliwość kontynuowania nauki w Liceum
Ogólnokształcącym od 2 klasy

* Szkoła Policealna dla Dorosłych oferuje naukę na
kierunkach:

- technik administracji
- technik rachunkowości
- asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekun medyczny
- opiekunka środowiskowa
- opiekun osoby starszej
- technik informatyk
- technik archiwista

- technik masażysta - nowy kierunek kształcenia!!!

* szczegółowe informacje dotyczące nauki na
poszczególnych kierunkach zamieszczone są na
naszej stronie internetowej:

www.zpkupisz.szkolnastrona.pl


* Zapraszamy do zdobywania wiedzy na naszych
"Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych !"

 

Data powstania: piątek, 15 maj 2015 12:49
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 13:03
Data edycji: piątek, 15 maj 2015 13:17
Opublikował(a): Anna Grodzka
Zaakceptował(a): Anna Grodzka
Artykuł był czytany: 2588 razy
Ilość edycji: 13