BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Sukces słuchaczki Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Dorośli do wiedzy - droga do wiedzy otwarta jest nie tylko dla ludzi młodych

Agnieszka Nikończuk, mieszkanka powiatu piskiego, słuchaczka Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu okazała się najlepszym słuchaczem w całym województwie Warmińsko-Mazurskim. Ten niewątpliwy sukces przyniósł także wymierne korzyści w postaci cennej nagrody – laptopa, który trafił do pani Agnieszki w czwartek, 23 kwietnia. Wręczenia nagrody dokonała Maria Żylińska – Dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warmińskim w obecności Anny Grodzkiej – dyrektora ZPKU w Piszu. Gratulacje najlepszej słuchaczce złożył także uczestniczący w spotkaniu Marek Wysocki – Wicestarosta Piski. Sukces Agnieszki Nikończuk nie jest jednak „pierwszym osiągnięciem piskiej placówki kształcenia. W minionym roku Agnieszka Zduńczyk – słuchaczka Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu także osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, za które została wyróżniona okolicznościowym dyplomem oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.
Cztery lata temu dyrekcja ZPKU w Piszu umożliwiła swoim słuchaczom udział w projekcie realizowanym przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie pn. „Dorośli do wiedzy”. W przedsięwzięciu mogły uczestniczyć osoby, które nie przekroczyły 65 roku życia i kontynuowały naukę w szkole dla dorosłych.
Głównym celem projektu było przede wszystkim podniesienie poziomu nauczania i zmobilizowanie osób dorosłych do edukacji. Udział 116 osób z Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu w tym projekcie dobitnie pokazuje, iż na naukę nigdy nie jest za późno, a szkoła nie jest miejscem tylko dla ludzi młodych. Obok cennego osiągnięcia w postaci zdobytej wiedzy słuchacze otrzymali wsparcie materialne, zestawy słuchacza – torby wraz z przyborami edukacyjnymi oraz kilkusetzłotowe bony na zakup podręczników. Ponadto wraz z zakończeniem pierwszego semestru najlepszy słuchacz otrzymał multimedialnego laptopa.
Sukces Agnieszki Nikończuk jest przykładem, iż nie tylko warto się uczyć, ale można to robić z bardzo dobrymi wynikami.

Data powstania: piątek, 15 maj 2015 12:37
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 12:46
Data edycji: poniedziałek, 24 sie 2015 10:25
Opublikował(a): Anna Grodzka
Zaakceptował(a): Anna Grodzka
Artykuł był czytany: 1970 razy
Ilość edycji: 1