BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

ogłoszenie

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont łazienki w budynku szkoły Łupki, dn. 25 październik 2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkolno –Wychowawczy ADRES: 12-200 Pisz, Łupki 15 TELEFON/FAX: (0-87) 423 4857 E-MAIL: soswlupki@org.pl ogłasza przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT ŁAZIENKI OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŁUPKACH 1. Montaż 5 umywalek 2. Montaż brodzika z prysznicem 3. Wykonanie 3 kabin ustępowych 4. Montaż 3 kompaktów wc 5. Wymiana kaloryfera. 6. Wymiana oświetlenia 7. Zabudowanie rur na jednej ścianie 8. Wstawienie 3 drzwi do kabin ustępowych 9. Położenie glazury 65 m 10. Położenie tynków pod glazurą 11. Szpachlowanie ścian nad glazurą 12. Położenie terakoty 15 m 13. Fugowanie glazury i terakoty 14. Szpachlowanie, gładzenie i malowanie sufitu Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) Termin wykonania zamówienia- od 18 listopada 2004r – 20 grudnia 2004 r 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 2. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej. 3. Kryteria oceny ofert – cena 100 % za wykonanie zamówienia. 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Elżbiety Ryzińskiej –Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach. 5. Oferty należy składać do dnia 10 listopada 2004r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2004r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyrektora. 7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: - spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, - nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy, Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 8. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiat.pisz.pl

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2004 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2004 11:45
Data edycji: poniedziałek, 25 paź 2004 11:48
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 32999 razy
Ilość edycji: 1