BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowani ZEAS.230.2.1.2015

ZEAS.230.2.1.2015 Pisz, 22.01.2015 r.


Wykonawcy


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze spośród złożonych ofert najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w następujących częściach - opisanych w załączonym dokumencie.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia w częściach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.DYREKTOR PZEASiP w Piszu
/-/ mgr Dorota Darda

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 20:23
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2015 10:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 15:36
Opublikował(a): Andrzej Tkacz
Zaakceptował(a): Dorota Darda
Artykuł był czytany: 1690 razy