Serwis Starostwa | Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: ORGANY POWIATU | BUDŻET | JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE | STRAŻE I INSPEKCJE | STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA | INSTYTUCJE KULTURY | REGULAMIN NABORU | WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 |
Menu tematyczne: STAROSTWO POWIATOWE | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE | TABLICA OGŁOSZEŃ | WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 20

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikował(a): Izabela Sznip

Data powstania: cz, 16 stycznia 2014 15:09
Data upublicznienia: cz, 16 stycznia 2014 15:19
Zaakceptował(a): Dorota Darda
Artykuł był czytany: 360 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    ·  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
    ·  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    ·  Oświadczenie, ze wykonawca należy/ nie należy do grupy kapitałowej
    ·  Wzór umowy
    ·  Ogłoszenie uzp
    ·  Formularz ofertowy
    ·  Zawiadomienie o wyborze oferty w części 4
    ·  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1,2,3
 
Copyright @ 2003 Starostwo Powiatowe w Piszu Administrator:Dariusz Rakowski
System PUBLIKATOR