BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 sty 2014 15:09
Data opublikowania: czwartek, 16 sty 2014 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 15:38
Opublikował(a): Izabela Sznip
Zaakceptował(a): Dorota Darda
Artykuł był czytany: 1146 razy