BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2025

poniedziałek, 16 lis 2020 10:39
Uchwała nr 92/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2021 R.

poniedziałek, 16 lis 2020 11:23
Uchwała nr 93/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2021 rok

piątek, 4 gru 2020 09:09

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 4 gru 2020 09:06

Uchwała nr XXVI/172/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

wtorek, 5 sty 2021 08:54

Uchwała nr XXVI/173/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

wtorek, 5 sty 2021 10:02

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

czwartek, 28 sty 2021 13:38
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-32/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2021

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

czwartek, 25 lut 2021 18:33

Uchwała nr XXVIII/178/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 26 lut 2021 14:11

Uchwała nr XXVIII/179/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

piątek, 26 lut 2021 13:14