BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.33.2020

czwartek, 31 gru 2020 10:57
Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części i obejmuje: „Usuwanie niżej wymienionych pojazdów z dróg na terenie Powiatu Piskiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, umieszczenie pojazdów wskazanych niżej, w Częściach I-III, na parkingu strzeżonym znajdującym się przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu ul. Czerniewskiego 6, będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Piszu, zaś pojazdów wskazanych w Częściach IV-VII na parkingu własnym Wykonawcy: Część I: roweru lub motoroweru, Część II: motocykli, Część III: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, Część IV: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, Część V: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, Część VI: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. Część VII: pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.