BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie Nr 22 / 2009

Zarządzenie Nr 22 / 2009 Starosty Piskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu
Zarządzenie Nr 22 / 2009
Starosty Piskiego
z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu, naczelników Wydziałów do wprowadzenia i stosowania regulaminu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 26/05 Starosty Piskiego z dnia 26.08.2005r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UWAGA: DO POBRANIA KOMPLETNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 gru 2009 13:24
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2009 14:10
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 13728 razy