BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

poniedziałek, 22 maj 2017 09:36
Zaproszenie do składania ofert do zamówień nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej , przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach RPO WiM 2014 - 2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n. :"Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Piskiego".
Czytaj całość

Rozeznanie rynku

wtorek, 16 maj 2017 12:48
wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń finansowych do projektu pn. " Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie" współfinansowanego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 Oś priorytetowa 2.Kadry dla gospodarki, Działanie, 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
Czytaj całość

wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu pomostów pływających oraz wykonanie umocnienia nabrzeża jez. Nidzkie w m. Ruciane-Nida

czwartek, 18 maj 2017 11:56
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji PN. " Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego ( budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z Oświetleniem i infrastrukturą" na wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu pomostów pływających oraz wykonanie umocnienia nabrzeża.
Czytaj całość

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

wtorek, 9 maj 2017 14:00
NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO (ROK. PROD. 2017) SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM (OC, AC, NW, ASSISTANCE NA 12 M-CY) NA POTRZEBY PINB W PISZU.
Czytaj całość