BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Rozeznanie rynku

wtorek, 16 maj 2017 12:48
wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń finansowych do projektu pn. " Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie" współfinansowanego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 Oś priorytetowa 2.Kadry dla gospodarki, Działanie, 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

poniedziałek, 12 cze 2017 13:34
OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji-pozwolenia na budowę Zakładu Przetwórstwa Drobiu na dz. nr geod. 1431/15 w Piszu przy ulicy Kmicica
Czytaj całość

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 2 czerwca 2017 roku

piątek, 2 cze 2017 11:12
w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie: 1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2. Sportu i rekreacji. 3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Czytaj całość