BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2018

poniedziałek, 12 lut 2018 15:25
Dostawa kruszywa grubego i drobnego z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1300 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3700 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2018

poniedziałek, 12 lut 2018 13:42
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - Dostawa 160 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65B3PU/RC; ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do 40oC.
Czytaj całość