BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2016

poniedziałek, 9 maj 2016 14:43
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin
Czytaj całość