BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2017

czwartek, 16 mar 2017 15:01
Dostawa kruszywa grubego i drobnego z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1300 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3300 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;
Czytaj całość