BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.17.2020.ZK

piątek, 11 wrz 2020 12:24
Wycinka drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz ze sprzedażą pozyskanego z niej drewna.

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

piątek, 11 wrz 2020 10:50
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 - odcinek Lipińskie - Skarżyn.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 13:01