BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2017

wtorek, 30 maj 2017 15:08
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 16+330 do km 17+478; ZADANIE NR 2 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1696N Mikołajki – Tuchlin – DK Nr 16 od km 15+347 do km 16+853; ZADANIE NR 3 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Zelki od km 3+603 do km 5+995;
Czytaj całość