BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2018

poniedziałek, 14 maj 2018 14:04
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem łamanym na drodze powiatowej Nr 1696N Mikołajki – Tuchlin – DK Nr 16 od km 13+540 do km 15+347
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018

poniedziałek, 23 kwi 2018 14:50
Usługi w zakresie projektowania: ZADANIE NR 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750; ZADANIE NR 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+000 do km 0+657; ZADANIE NR 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 – str. prawa w m. Wejsuny; ZADANIE NR 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki – Faryny – Karwica – Krzyże od km 3+480 do km 3+920 – str. prawa w m. Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych w km ok. 3+880;
Czytaj całość