BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r.

piątek, 29 sty 2021 12:31

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2020

czwartek, 31 gru 2020 14:04
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania /w formule zaprojektuj i wybuduj/: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

wtorek, 22 gru 2020 09:41
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - Dostawa 80 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC, ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20°C do + 40°C.

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

poniedziałek, 21 gru 2020 09:50
ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

środa, 4 lis 2020 10:18
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200.