BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Dyrektora

niedziela, 6 lip 2003 13:03
Dyrektor - mgr Czesław Pieczyński

Kompetencje wicedyrektora szkoły

niedziela, 6 lip 2003 13:02
Zastępca dyrektora - mgr Teresa Sulewska

Kompetencje Rady Pedagogicznej

niedziela, 6 lip 2003 13:02
Pieczyński Czesław - przewodniczący rady pedagogicznej Sulewska Teresa - biologia Giedo Barbara - język polski Wysocka Magda - język polski Marcinkiewicz Jolanta - język polski Rutkowska Danuta - język rosyjski Jabłońska Maria - język rosyjski, język niemiecki Rostkowski Mirosław- język angielski Borzymowski Artur - język angielski Winnicka Alicja - język niemiecki Pieczyńska Anna - matematyka Grądzka Jolanta - matematyka Foszczyńska Dorota - chemia Maik Mirosław - fizyka Ziółkowska Krystyna - biblioteka Foszczyński Jacek - historia Piekarski Paweł - historia Góralczyk Grażyna - biologia Sulima Irena - geografia Góralczyk Jacek - informatyka Nowacki Andrzej - wychowanie fizyczne Popławska Barbara - wychowanie fizyczne Rutkowska Joanna - wychowanie fizyczne ks. Kunko Grzegorz - religia mjr Bartnikowski Benedykt - przysposobienie obronne Żuber Jolanta - wiedza o sztuce

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

niedziela, 6 lip 2003 13:01
Przewodniczący - Judyta Stachelska

Kompetencje Rady Rodziców

niedziela, 6 lip 2003 13:01
Przewodniczący - Lucyna Winiarska