BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Pokaż listę wszystkich autorów serwisu

Szczegółowe informacje.

Imię i Nazwisko: Ryszard Pawlicki
Funkcja: Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
e-mail: zso-pisz@oswiata.org.pl
Ilość napisanych wiadomości: 5